01

Regulamin

Wynajmując Rikszę
otrzymujesz:

Kask

Wygląda, jakby pochodził z dolnej części przewodu pokarmowego – ale ratuje życie.

Zamknięcie

Abyś nie został poniżony przez chodzenie piechotą. Nasze riksze wzbudzają pożądanie.

Odlotową Muzykę

Empetrójki od Bacha do Brodki przez Mozarta do Madonny.

Życzenia Powodzenia

Podstawy Bezpieczeństwa

Oto cztery podstawowe wskazówki dotyczące jazdy rikszami ALVIO BIKE:

 1. Bądź Czujny

Istotne uwagi, których branie pod uwagę pozwoli Ci uniknąć awaryjnych sytuacji:

 

Upewnij się, że riksza ALVIO BIKE została dopasowana do Twoich możliwości fizycznych (wysokość siedziska, wysokość kierownicy, właściwe ciśnienie powietrza w oponach).

Właściwie dopasowana riksza ALVIO BIKE jest wygodniejsza i łatwiejsza w prowadzeniu.

Personel wypożyczalni pomoże Ci wybrać rikszę ALVIO BIKE o odpowiednich parametrach i dopasować ją do Twoich indywidualnych potrzeb.

Przeglądy naszego sprzętu dokonywane są po każdym jego użyciu. Sprawdź jednak, czy coś nie uszło naszej uwadze przed ruszeniem w podróż.

 1. Chroń Siebie

Prawidłowo założone kaski zapewniają ochronę przed zagrażającym życiu urazem głowy. Zgodnie z prawem, obowiązującym w niektórych krajach, rowerzyści w wieku poniżej 18 lat, muszą nosić kaski rowerowe jadąc drogą publiczną.

Noś kask według zaleceń producenta.

 1. Bądź Widoczny & Uważny

Nawet jeśli przestrzegasz zasad na drodze, zawsze istnieje ryzyko kolizji.

Pojazd przed Tobą może niespodziewanie stanąć przed znakiem STOP, na podjeździe lub wjeździe na parking.

Na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Nieoczekiwane przybywa znienacka i po omacku.

Sygnalizacja zmiany pasa ruchu, skrętu w lewo lub prawo, jadąc rikszą, podobnie, jak na rowerze, nadal dokonywana jest wyciagnięcie ręki w lewo lub prawo.

 1. Zachowaj odstęp i Kierunek jazdy

W Polsce nadal obowiązuje ruch prawostronny. Prawa ręka to ta, na której nie nosisz zegarka. W każdym razie poruszaj się w kierunku, w którym robi to większość pojazdów.

Omijanie i wyprzedzanie innych pojazdów odbywa się po Twojej lewej stronie.

Omijani i wyprzedzani pozostają po prawej.

Skręt w lewo na skrzyżowaniach jest manewrem trudniejszym niż skręt w prawo.

Po lewej stronie jezdni nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca dla jadących rowerów. Riksza jako pojazd dwuśladowy, może korzystać pełnoprawnie z pasa dla pozostałych dwuśladów.

W Polsce mamy także drogi jednokierunkowe, na których zawracanie jest nie wskazane.

Warunki korzystania z usług ALVIO BIKE:

 1. Sprzęt i zasady użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania masz obowiązek dokonać inspekcji sprzętu i jeżeli nie zgłaszasz uwag, zgadzasz się, że jest on we właściwym stanie technicznym i nadaje się do użytkowania zgodnego z jego fabrycznym przeznaczeniem.

 1. Bezpieczeństwo Twoje i Innych

Pedałowanie i przemieszczanie się rikszą, w każdych warunkach, wiąże się z naturalnym ryzykiem. Wynajmując rikszę akceptujesz to ryzyko. Dążysz do jego ograniczenia, aby nie stać się zagrożeniem dla siebie oraz innych użytkowników drogi.

 1. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt ALVIO- BIKE

Zobowiązujesz się do właściwej opieki nad poruszanym siłą Twoich mięśni pojazdem. W przypadku defektu, który może stać się niespodziewanie, spowodowanego naturalnym zużyciem podzespołów pojazdu, masz obowiązek zaprzestania jazdy i poinformowania o incydencie ALVIO BIKE – który zapewni stosowną pomoc techniczną.

 1. Normy Techniczne

Zobowiązujesz się do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem do jakiego został on zaprojektowany. Przestrzegać będziesz norm, zwłaszcza dotyczących maksymalnej ładowności oraz gabarytów przewożonych przedmiotów. Rozumiesz doskonale, że w fabrycznie wykonanym sprzęcie nie ma potrzeby wprowadzania przeróbek lub ulepszeń.

 1. Uszkodzenie

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu w czasie jego użytkowania, spowodowane posługiwaniem się nim niezgodnie z przeznaczeniem. Możesz zostać zobligowany do poniesienia kosztów naprawy sprzętu a także rekompensaty strat spowodowanych wyłączeniem rikszy z użytku.

 1. Utrata

Jesteś zobowiązany do stosowania standardowych środków, które zapobiegają utracie powierzonego ci pojazdu. W przypadku, jego utraty nawet przez Ciebie niezawinionej, możesz zostać obciążony kosztami powstałej szkody. W przypadku utraty rikszy powinieneś przedsięwziąć działania takie same , jakby była ona twoją własnością. Powiadomić policję i złożyć wyjaśnienia, co do okoliczności kradzieży.

 

Płatności

 • Przyjmujemy gotówkę i bilon
 • Złotówki, euro i dolary
 • Ruble, korony szwedzkie, duńskie na nawet czeskie też
 • Akceptujemy karty płatnicze, kredytowe i debetowe
 • Czeki podróżne i listy zastawne
 • Obligacje, akcje, warranty subskrypcyjne
 • Barter i wynagrodzenie w naturze